SKUTEČNÉ PŘÍČINY NEMOCÍ 

VE 20. A 21. STOLETÍ


Absolutní Stvořitel Lidstva

PRO UVĚDOMĚNÍ VŠECH OBČANŮ CELOSVĚTOVÉ

©

PRAVDA PRAVD 

SKUTEČNÉ PŘÍČINY NEMOCÍ

1) Na prvním místě psychotronickou šikanou a mučením psychotronické fašistické mezinárodní válečné mafie LUFTHAFFE NWO, která na našich obyvatelích prováděla psychotronické pokusy na lidech a vraždila je mučením. Bylo to za účelem převzetí hrůzovlády nad jednotlivými národními zeměmi celosvětově.

https://www.psychotronickavalka.cz/nelegalni-psychotronicke-pokusy-na-lidech/

©

2) Faulfrekvencemi nedávno deaktivované psychotronické válečné fašistické mikrovlnné sítě 5G, která byla jedovatá a skrze ní si mezi sebou lidé zasvěcení do tajné likvidace české genetiky sesílal faulfrekvence a šikanovali a odstřelovali naše obyvatele. Síť byla jedovatá sama o sobě a její vliv se drží v domácnostech v elektrických spotřebičích a v celém elektrickém vedení, které je nutné pravidelně vypínat a provádět odsufokace.

Dočtete se o ní zde a dobře si prohlédněte domy, než všechno sundáme, kolik jste toho měli ve vašem okolí viditelného:

https://www.psychotronickavalka.cz/fotogalerie-5g/

©

3) Faulplasmové sufokace předmětů i celých domů, které byly fašistickou LUFTHAFFE odstřelovány dlouhodobě. Střely, pumy a paprsky sufokovaly předměty, vystřelovaly z nich kyslík a vodu a měnili jejich složení minerální na jedovaté prvky, které sufokují tak, že si do sebe natahují kyslík a vodu a vystřelují faulfrekvence do svého okolí tím, jak sufokují. Mění tlak v místnostech, pokud jsou místnosti zavřené a nevětrá se dostatečně, vystřelují kyslík ze vzduchu a mění vlhkost vzduchu na sufokační faulplasmově radioaktivní prostředí, které organismu odebírá životní jednotky. Předměty je třeba vynášet na světlo a sprejovat je vodou a vtírat do nich včelí vosk, pokud je to dřevo, kámen, sklo nebo podlaha dřevěná nebo imitace dřeva. Musí se promazat. Tyto předměty je nutné také jednou za čas postříbřit jemnou koncentrací koloidního stříbra a hlavně větrat, aby se z nich elektrosmog odšprcl.

©

4) Toxicita životního prostředí z pesticidů, herbicidů, insekticidů, jedoléků a záměrná toxicita, kterou fašisté vyráběli přidáváním jedů do výrobků denní potřeby včetně potravin a jejich čipováním, které je plastem do těla, který sufokuje. Nejvíce toxických kovů se k nám dále dostalo rozbitím rtuťového teploměru zejména pak v nemocnicích, kde se nedetoxikovalo řádně a prostředí bylo plné výparů rtuti a někde je to dodnes. Dále pak nejvíce toxických těžkých kovů dodávalo lidem kouření včetně pasívního, exhausty z dopravy, záměrně rozsypávané chemtrails z letadel, očkování a jedovatá farmaka s negativními účinky, jedení mořských živočichů, buráky, toxická topení a infrazářiče, jedovaté nátěry a jedovaté chemické provozy, zejména pak výroby barev, lepidel, výbušnin, kyselin, které kovy v těle rozpouštějí. Dále pak byly nebezpečné některé kombinace potravin a potravinových doplňků, které kovy nevylučovaly, pouze pomalu rozpouštěly jako například pití aloe vera bez sorbentů. To způsobovalo stařeckou demenci i toxickou sadistickou tendenci řešit životní situace násilně.

©

5) Vadný způsob sexuality, která nedosahuje hadí a dračí síly a vybíjí organismus a přináší mu zdravotní potíže, neboť všechny orgány jsou reflexně nervově propojené na dolní i horní sexuální orgány.

©

6) Zločiny na nás, které způsobují nespravedlivé negativní emoce a odebírají životní radosti a perspektivu.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-nabyvame-a-ztracime-zivotni-jednotky/

©

7) Přetáčením PRAVOTOČIVOSTI KOTULÍ vadnými pohyby těla a vadnými levotočivými nesakrálními návyky. Cvičení pravotočivosti a stejnoměrné používání pravé a levé ruky jsou naprosto nezbytné pro harmonický rozvoj organismu. Nesakralita našich vědomých tělních pohybů pramení z nedostatku uvědomění, že na nich záleží naše dlouhověkost a zdraví, hadí síla a vysoká inteligence. Vadné tělesné návyky v pohybech vedly do různých poškození páteře a od vadného držení těla se uzavírají příslušné úseky páteře, které vedou nervy a všechny orgány se vadným držením těla vadně inervují, špatně se vyživují a nedetoxikují se správně netrénují se správně imunitně.

Více se dočtete v různých částech webu www.psychotronickavalka.cz

https://www.psychotronickavalka.cz/nelegalni-psychotronicke-pokusy-na-lidech/

©

8) Dále bylo lidem prodáno obrovské množství frekvenčně jedovatých výrobků zejména do elektrického proudu i bateriových, které budeme odhalovat postupně a budeme vás o nich informovat na www.zakazanekomodity.cz

Toto jsou první, na které opravdu pozor:

https://www.zakazanekomodity.cz/zesilovace-wifi/

https://www.zakazanekomodity.cz/indukcni-faulfrekvencni-desky/

https://www.zakazanekomodity.cz/faulplasmove-generatory/

Jak postupovat proti elektrosmogu vám brzy vysvětlíme. Nyní větrejte průvanem denně několikrát a vypínejte všechny spotřebiče z elektrického proudu, pokud je nepoužíváte.

Domy a byty je třeba udržovat větrané a odstranit z nich všechny předměty, které nepotřebujete a pořídit si nové ustrojení bydliště, nově vymalovat, vystříbřit stěny, hodně je při malování namočit a nechat vyschnout průvanem. Všechno staré vyhoďte a správně roztřiďte odpad. Ideální je použít k čištění domácnosti horkou páru, neboť deaktivuje pumy psychotronické nastřílené ve zdích a v předmětech domácností, které pak dostáváte dotykem povrchů. Nechoďte doma naboso, noste pantofle s umělohmotnou podrážkou, která nesmrdí. Jak se odšprcávají jednotlivé materiály od elektronických psychotronických střel, si povíme zvlášť. Nedělejte to rychle, nevydrželi byste ve své domácnosti, pokud jste byli příliš psychotronicky zaměřeni a nebo by se vám spouštělo mnoho programů najednou, které vám fašisti přáli v psychotronické válce o planetu Zemi. Odsufokace se musí dělat pomalu.

©

9) SOUSTAVNÝM LHANÍM a vírou v lež, kterou nám servírovala média pod fašisticko ariánskou nadvládou a nesakrální vědci. Falešnou a na scestí zavádějící propagandou o tom co je dobré a špatné a co je pravda. Soustavné uvádění v omyl. Podvody v osobních vztazích, nevěrou, smilstvem a zatajováním skutečností ve vztazích. Programem zaměňování naší genetiky LEBENSBORN a vírou v lež, že naši rodiče jsou naši rodiče, když je máme z cca 50% zaměněné.

https://www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/

Naše fyziologické procesy jsou absolutně závislé na mentální pravdě, kterou přijímáme a věříme jí a šíříme dále. Jejich přesnost se mění lží. Lidé jsou nemocní a mají vady intuice a instinktů, mají nehody a neštěstí a úrazy, protože se jim lže a protože lžou.

JE NAPROSTO NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY SE OBYVATELÉ SEZNÁMILI S PRAVDOU O JEJICH PŮVODU, NEBOŤ SE TÍM OTEVÍRÁ SCHOPNOST TELEPATIE S HISTORICKÝM TĚLEM SVÝM I VĚCÍ OKOLO I S ŽIVÝMI BYTOSTMI. Pokud člověk lže, kolem 33 let se mu otočí systémy na zkázu a umírá, ačkoli je za normálních okolností dlouhověký v průměru kolem 250 let v těle fyzickém. Současný nízký věk a nemocnost jsou dány vadným zdravotnictvím, které lže a podvádí za účelem vysokých prodejů svých lékojedů, materiálu a bolestivých tělo prznících a mrzačících služeb, jeduje organismus, ponižuje organismus sexuálně hnusperverzně a je spojené s psychotronickou jedovnickou fašistickou mafií.

OBYVATELSTVO SE DÁLE MUSÍ POVINNĚ SEZNÁMIT S TÍM JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO Z NAŠICH WEBŮ, ABY SE LIDÉ MOHLI LÉČIT SAMI STRAVOU, PÉČÍ, DOBRÝM SLOVEM, RELAXACÍ A PRAVDIVÝM UVĚDOMĚNÍM O TOM, KDO JSOU A CO TADY VLASTNĚ DĚLAJÍ.

JEDOVNICKÉ SADISTICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ RUŠÍME A MĚNÍME NA SAKRÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ A LÉČITELSTVÍ.

©

10) Vadné potraviny, které vůbec nemáme jíst, a vadné nápoje. Patří sem arašídy buráky, ztužené rostlinné tuky, olivový olej, nefermentované sojové výrobky, řepkový olej, bílý líh v alkoholických nápojích, bublinky CO2, umělá sladidla, konjak, tapiok, plastové nudle, plastový papír a plastová rýže, glyfozátová kukuřice a bílá mouka a další, jejichž přehled vám budeme dávat postupně s uvědoměním, co dělaly v organismu.

©

11) Malý pobyt v přírodě mezi sakrálními zvuky v přírodě. Hluk. Vadná hudba na vadné frekvenci 440Hz. Tato frekvence způsobuje rychlé opotřebení tělesného organismu, působí křeče, napětí, úzkost, nervozitu, ztráty bezprostřední paměti, těžkopádnost v myšlení, agresivitu a neglekt řešit zločin ve svém životě, utíkání od sakrálních povinností. Musíme přeladit na 432Hz.

©

12) Nuda v životě. Malé množství podnětů. Malá gramotnost a nízký rozvoj vzdělání po opuštění školy, mechanické pohyby v práci, jednostrannost a celkově nízký počet rozmanitých prožitků vede do degenerace detoxikačních schopností organismu.

©

13) Vadná levotočivá počítačová klávesnice, která přetáčí kotule doleva. Soustavné dívání se na televizi a do počítače, tabletu či mobilu. Zraková strnulost, která vede do neschopnosti těla čistit mozek od toxických metabolitů a látek. Nošení brýlí a čoček, které strnulost fixuje. Málo pohybu, sedavá a jednostranná zaměstnání a z nich nesprávný postoj páteře, uskřinutí nervů a nedokrvování v důsledku toho nedokonalá práce všech orgánů a nedostatečná schopnost detoxikace.

©

14) Sadismus ve zdravotnictví, který poškozuje tělo, vadně zachází se sexualitou, vpichuje toxické látky s čipy, odnímá tkáně do odpadu, nesvatě zachází s krví, podává jedoléky, debilizuje elektrickým proudem, používá jedovatá vyšetření, straší, dělá záměrně vadnou diagnostiku směrem do operací a podávání nejhorších jedů, lže a podvádí.

©

15) Zadržování negativních pocitů, které vede do neschopnosti vyloučit škodliviny a k jejich kumulaci v těle.

©

16) Zločinnými přesmyky vědomí matením zrakové koordinace a tím správné laterality. 

©

17) POCIT , ŽE NEJSME MILOVÁNI A ŽE NÁS NIKDO NEPOTŘEBUJE. OSAMĚNÍ, TRUCHLENÍ, SMUTEK, ŽAL A BEZNADĚJ. ŽAL Z NESCHOPNOSTI ZMĚNIT SVOJI SITUACI TÍM, ŽE NA STÁTNÍCH ÚŘADECH VLÁDNE NEZÁJEM O ZÁKLADNÍ POTŘEBY SPOLUOBČANŮ A NEGLEKT, NESOUCIT ANEMILOSRDNÉ POSTOJE K TĚM, CO SE JIM VLIVEM ZLOČINU NA NICH NEDAŘÍ. Ekonomická nouze, která vede do úzkostlivého stažení orgánů v hrudníku, solaru plexus a krku. To vede do respiračních potíží a do srdečně-cévního selhání ze strachu a starostí o existenci. Za tento stav může vláda vadným nastavením koloběhů peněz a podporou sadisrického jedovnictví ve zdravotnictví ve státě i vůči zahraničí. Obyvatelstvo umírá předčasně a předčasným odcházením se vyčerpává a unavuje a oslabuje na naději a víře v lepší dobu. Stát jde cu grunt.

ZPRACOVALA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ

©