CANNABISA JAKO MEDICÍNA

Velekněžská rostlina BOHŮ

AUMJEHOVA

CANNABISA JAKO ROSTLINA ABSOLUTNÍCH BOHŮ

CANNABISA je zázračná rostlina, která jediná na světě umí obnovovat nervové vlásky a regenerovat nervový systém při ochrnutí a při ztrátě paměti a schopností. Lze s ní léčit poruchy paměti, učení, poruchy hybnosti a poruchy čití. Lže s ní léčit srdeční cit a svědomí.

Všichni, kteří ji zakazují, jsou zločinci.

CANNABISA JE ROSTLINA DLOUHOVĚKOSTI. 

CANNABISA OTEVÍRÁ MYSL NOVÝM VĚCEM.

ROZPOUŠTÍ JATERNÍ METABOLITY.

ALKALIZUJE.

VYTĚSŇUJE TOXICKÉ LÁTKY.

AKTIVUJE SVĚDOMÍ.

AKTIVUJE POKÁNÍ. STARTUJE UVĚDOMĚNÍ VLASTNÍ VINY.

AKTIVUJÍ POKÁNÍ.

JE OČISTNÁ NA MENTÁLNÍ TĚLO.

Cannabisa se nesmí kouřit. Užívá se tér v oleji maličké množství nalačno a na modlitbách a přáních s úctou a pokorou k otevírání čakrových bran, které může aktivovat, pokud máte správný postoj k tomu, co s ní děláte.

Nesprávně používaná ničí mozek a může zabít.

neužívejte ji nehodným způsobem a usilujte o její legalizaci správně do rukou kněží a lékařů na předpis.